Politika privatnosti

Što trebate znati o zaštiti podataka CheckMyBus
Povoljne cijene Usporedi i uštedi do 70%
Veliki izbor Pronađi veze diljem svijeta
Jednostavno i transparentno 1 klik - pretraga u realnom vremenu

Pregled

Napomena : Samo engelska verzija ove izjave o privatnosti je pravno obvezujuća. Prijevodi su dati samo u svrhu pristupačnosti. Ako se prijevod razlikuje od engleskog izvornika, engleska verzija ima prednost.
 
Veoma ste nas obradovali s vašim interesom za našu tvrtku. Zaštita podataka je posebno visok prioritet za rukovodstvo CheckMybus GmbH. Korištenje internetskih stranica, kao i mobilne aplikacije (aplikacije) CheckMybus GmbH moguće je bez ikakvog prenošenja osobnih podataka; Međutim, ako subjekt podataka želi koristiti posebne usluge tvrtke putem naše web stranice, obrada osobnih podataka može postati nužna. Ako je potrebna obrada osobnih podataka i ne postoji zakonska osnova za takvu obradu, općenito dobivamo pristanak od subjekta podataka.
 
Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, e-mail adresa ili telefonski broj subjekta podataka uvijek mora biti u skladu s Općom Uredbom o zaštiti podataka (OUZP), te u skladu s propisima o zaštiti podataka specifičnim za pojedine zemlje koji se primjenjuju na CheckMybus GmbH. Pomoću ove deklaracije za zaštitu podataka, naša tvrtka želi obavijestiti širu javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, koristimo i obrađujemo. Nadalje, subjekti podataka su putem ove deklaracije o zaštiti podataka informirani o svojim pravima.
 
Kao odgovorno lice za obradu osobnih podataka, tvrtka Checkmybus GmbH je implementirala brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala najcjelovitija zaštita osobnih podataka obrađenih putem ove web stranice. Međutim, prijenosi podataka na internetu su u načelu izloženi sigurnosnim rizikma, tako da apsolutna zaštita ne može biti zajamčena. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka je slobodan da nam prenese svoje osobne podatake putem alternativnih sredstava, npr. telefonom.

1. Definicije

Deklaracija o zaštiti podataka CheckMybus GmbH temelji se na pojmovima koje koristi Europski zakonodavac za usvajanje Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP). Naša deklaracija o zaštiti podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva za širu javnost, kao za naše kupce i poslovne partnere. Da bismo to osigurali, željeli bismo prvo objasniti korištenu terminologiju. U ovoj deklaraciji za zaštitu podataka koristimo, između ostalog, sljedeće pojmove:

a) Osobni podaci
Osobni podaci označavaju sve informacije koje se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu ("subjekt podataka"). Prepoznatljiva fizička osoba je ona koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebno u odnosu na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podatke o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

b) Subjekt podataka
Subjekt podataka je svaka identificirana ili prepoznatljiva fizička osoba, čiji su osobni podaci obrađeni od strane kontrolera koji je odgovoran za obradu.

c) Obrada
Obrada je bilo koja operacija ili skup operacija koji se izvode na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bez obzira da li se to provodi na automatizirani način ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, skladištenje, prilagodba ili izmjena, dohvaćanje, konzultacije, korištenje, objavljivanje po prijenosu, širenju ili na drugi način stvaranje dostupnosti, poravnanja ili kombinacije, ograničenja, brisanja ili uništavanja.

d) Ograničenje obrade
Ograničenje obrade je označavanje pohranjenih osobnih podataka s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

e) Profiliranje
Profiliranje znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na nastup fizičke osobe na poslu, njenu ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne preferencije, interese, pouzdanost, ponašanje, mjesto ili pokreti.

f) Pseudonimizacija
Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom subjektu podataka bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.

g) Kontroler ili kontroler odgovoran za obradu
Kontroler ili kontroler odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo koje, samo ili zajednički s drugima, određuje svrhe i sredstva za obradu osobnih podataka; Ako su svrhe i sredstva takve obrade određene zakonima o Unije ili državi članici, kontroler ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti zakonom Unije ili države članica.

h) Prerađivač
Prerađivač je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolera.

i) Primatelj
Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem su uručeni osobni podaci, bilo trećoj osobi ili ne. Međutim, javna tijela koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka od strane tih javnih tijela bit će u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka u skladu sa svrhama obrade.

j) Treća strana
Treća strana je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili tijelo osim nositelja podataka, voditelja obrade, obrađivača i osoba koje su pod izravnim ovlaštenjem voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlaštene obrađivati osobne podatke.

k) Pristanak
Pristanak subjekta podataka je svaka slobodno dana, specifična, informirana i nedvosmislena naznaka subjekta podataka kojom ona ili on, izjavom ili jasnim potvrdnim djelovanjem, označava pristanak na obradu osobnih podataka koji se odnose na nju ili njega.

2. Ime i adresa kontrolera

Kontroler za potrebe Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP), drugih zakona o zaštiti podataka koji se primjenjuju u državama članicama Europske unije i ostalih odredbi koje se odnose na zaštitu podataka je:

CheckMyBus GmbH
Fürther Straße 226a
90429 Nürnberg
Njemačka

Phone: +49 (0) 911 310440-0
Email: info@checkmybus.com
Web stranica: www.checkmybus.com

3. Kolačići

Internetske stranice tvrtke CheckMyBus GmbH koriste kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje se pohranjuju u računalni sustav putem internetskog preglednika.

Mnoge internetske stranice i serveri koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića je jedinstveni identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojeg se internetske stranice i serveri mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To omogućuje posjećenim internetskim stranicama i serverima da razlikuju pojedinačni preglednik subjekta podataka od drugih internetskih preglednika koji sadrže druge kolačiće. Određeni internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korištenjem kolačića, CheckMyBus GmbH može korisnicima ove web stranice pružiti jednostavnije usluge koje ne bi bile moguće bez podešavanja kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati za korisnika. Kolačići nam omogućuju, kao što je već spomenuto, da prepoznamo korisnike naše web stranice. Svrha ovog priznanja je olakšati korisnicima korištenje naše web stranice. Korisnik web stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke svaki put kada pristupi web stranici, jer to preuzima web stranica, a kolačić se na taj način pohranjuje u računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić košarice u internetskoj trgovini. Internetska trgovina putem kolačića pamti artikle koje je kupac stavio u virtualnu košaricu.

Subjekt podataka može u bilo kojem trenutku spriječiti pohranjivanje kolačića putem naše web stranice odgovarajućim postavkama korištenog internetskog preglednika i stoga može trajno odbiti pohranjivanje kolačića. Nadalje, već pohranjeni kolačići mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako subjekt podataka deaktivira postavku kolačića u korištenom internetskom pregledniku, neke funkcije naše web stranice možda neće biti u potpunosti iskoristive.

4. Prikupljanje općih podataka i informacija

Internetska stranica tvrtke CheckMyBus GmbH prikuplja niz općih podataka i informacija čim subjekt podataka ili automatizirani sustav pozove web stranicu. Ovi opći podaci i informacije pohranjeni su u zapisničkim datotekama servera. Prikupljati se mogu (1) korištene vrste i verzije preglednika, (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav, (3) web stranica s koje pristupni sustav dolazi do naše web stranice (tzv. preporuke), (4) pod - web stranice, (5) datum i vrijeme pristupa Internet stranici, (6) adresa internetskog protokola (IP adresa), (7) pružatelj internetskih usluga sustava za pristup, i (8) svi drugi slični podaci i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše sustave informacijske tehnologije.

Prilikom korištenja ovih općih podataka i informacija, CheckMyBus GmbH ne donosi nikakve zaključke o subjektu podataka. Umjesto toga, ove su informacije potrebne za (1) ispravnu isporuku sadržaja naše web stranice, (2) optimiziranje sadržaja naše web stranice kao i njezino oglašavanje, (3) osiguravanje dugoročne održivosti naših sustava informacijske tehnologije i tehnologije web stranice i (4) tijelima za provedbu zakona pružiti informacije potrebne za kazneni progon u slučaju cyber-napada. Stoga CheckMyBus GmbH statistički analizira anonimno prikupljene podatke i informacije s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka našeg poduzeća, te osiguravanja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci zapisnika poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje daje subjekt podataka.

5. Mogućnost kontakta putem web stranice

Web stranica tvrtke CheckMyBus GmbH sadrži informacije koje omogućuju brzi elektronički kontakt s našim poduzećem, kao i izravnu komunikaciju s nama, što uključuje i opću adresu takozvane elektroničke pošte (e-mail adresa). Ako subjekt podataka kontaktira kontrolera e-poštom ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje prenosi subjekt podataka automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci koje subjekt podataka na dobrovoljnoj osnovi prenosi kontroleru pohranjuju se u svrhu obrade ili kontaktiranja subjekta podataka. Nema prijenosa ovih osobnih podataka trećim stranama.

6. Funkcija ocjene i komentara na web stranici

CheckMyBus GmbH korisnicima nudi mogućnost da na web stranici ostave ocjene i pojedinačne komentare o prijevoznicima autobusa.

Ako subjekt podataka ostavi ocjenu i/ili komentar na ovoj web stranici, također se pohranjuju i objavljuju komentari subjekta podataka, kao i podaci o datumu komentara i korisnikovom (pseudonimu) odabranom subjektom podataka. Osim toga, bilježi se i IP adresa koju je pružatelj internetskih usluga (ISP) dodijelio subjektu podataka. Ova pohrana IP adrese odvija se iz sigurnosnih razloga, te u slučaju da nositelj podataka krši prava trećih strana, ili objavljuje nezakonit sadržaj putem zadanog komentara. Pohrana ovih osobnih podataka stoga je u vlastitom interesu kontrolera, tako da on ili ona može opravdati u slučaju povrede. Ovi prikupljeni osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama osim ako takav prijenos nije propisan zakonom ili služi u svrhu obrane kontrolera.

7. Funkcija komentara u blogu na web stranici

CheckMyBus GmbH korisnicima nudi mogućnost da ostave pojedinačne komentare o pojedinačnim blog doprinosima na blogu, koji se nalazi na web stranici kontrolera. Blog je javno dostupan portal temeljen na webu, putem kojeg jedna ili više osoba koje se nazivaju blogeri ili web-blogeri mogu objavljivati članke ili zapisivati misli u takozvane blog postove. Treće strane obično mogu komentirati postove na blogu.

Ako subjekt podataka ostavi komentar na blogu objavljenom na ovoj web stranici, komentari subjekta podataka također se pohranjuju i objavljuju, kao i informacije o datumu komentara i o korisnikovom (pseudonimu) koji je sam odabrao. Osim toga, bilježi se i IP adresa koju je pružatelj internetskih usluga (ISP) dodijelio subjektu podataka. Ova pohrana IP adrese odvija se iz sigurnosnih razloga, te u slučaju da nositelj podataka krši prava trećih strana, ili objavljuje nezakonit sadržaj putem zadanog komentara. Pohrana ovih osobnih podataka je, dakle, u vlastitom interesu kontrolera, kako bi se on mogao osloboditi u slučaju povrede. Ovi prikupljeni osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama osim ako takav prijenos nije propisan zakonom ili služi u svrhu obrane kontrolera.

8. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Kontroler obrađuje i pohranjuje osobne podatke subjekta podataka samo u razdoblju potrebnom za postizanje svrhe pohrane ili u mjeri u kojoj to odobri europski zakonodavac ili drugi zakonodavci u zakonima ili propisima kojima kontroler podliježe.

Ako svrha pohrane nije primjenjiva ili ako istekne razdoblje pohrane koje je propisao europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni podaci se rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

9. Prava subjekta podataka

a) Pravo na potvrdu
Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu daje europski zakonodavac da od kontrolera dobije potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na njega ili ne. Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolera.

b) Pravo pristupa
Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu daje europski zakonodavac da od kontrolera u bilo kojem trenutku dobije besplatne informacije o svojim osobnim podacima pohranjenim od strane kontrolera i kopiju tih informacija. Nadalje, europske direktive i propisi dopuštaju subjektu podataka pristup sljedećim informacijama:

 • • svrhe obrade;
 • • kategorije dotičnih osobnih podataka;
 • • primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno primatelji u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
 • • gdje je moguće, predviđeno razdoblje u kojem će se osobni podaci pohranjivati, odnosno, ako nije moguće, kriterije za određivanje tog razdoblja;
 • • postojanje prava zahtijevati od kontrolera ispravak ili brisanje osobnih podataka, ili ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na subjekt podataka, ili prigovor na takvu obradu;
 • • postojanje prava na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
 • • ako se osobni podaci ne prikupljaju od subjekta podataka, sve dostupne informacije o njihovom izvoru;
 • • postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, iz članka 22. stavka 1. i (4) OUZP-a i, barem u tim slučajevima, smislenih informacija o uključenoj logici, kao što je kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za subjekt podataka.


Nadalje, subjekt podataka ima pravo dobiti informacije o tome prenose li se osobni podaci u treću zemlju ili u međunarodnu organizaciju. U tom slučaju, subjekt podataka ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim mjerama u vezi s prijenosom.

Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo pristupa, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolera.

c) Pravo na ispravak
Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu daje europski zakonodavac da od kontrolera bez nepotrebnog odgađanja dobije ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na njega. Uzimajući u obzir svrhe obrade, subjekt podataka ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, uključujući i davanje dopunske izjave.

Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolera.

d) Pravo na brisanje (Pravo da budem zaboravljen)
Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da od kontrolera zatraži brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja, a kontroler ima obvezu izbrisati osobne podatke subjekta podataka bez nepotrebnog odgađanja ako postoji jedan od sljedećih razloga primjenjuje se sve dok obrada nije potrebna:

 • • Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni.
 • • Subjekt podataka povlači pristanak na kojoj se temelji obrada u skladu s točkom (a) članka 6. stavka 1. OUZP-a ili točkom (a) članka 9. stavka 2. OUZP-a, a gdje ne postoji drugi pravni temelj za obradu.
 • • Subjekt podataka prigovara obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. OUZP-a i ne postoje prevladavajući legitimni razlozi za obradu ili se subjekt podataka protivi obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. ) OUZP-a.
 • • Osobni podaci su nezakonito obrađeni.
 • • Osobni podaci moraju se izbrisati radi usklađivanja sa zakonskom obvezom u pravu Unije ili države članice kojoj kontroler podliježe.
 • • Osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. OUZP-a.


Ako je jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a subjekt podataka želi zatražiti brisanje osobnih podataka koje pohranjuje CheckMyBus GmbH, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolera. Zaposlenik tvrtke CheckMyBus GmbH odmah će osigurati da se zahtjev za brisanjem odmah ispuni.

Ako je kontroler objavio osobne podatke i dužan je u skladu s člankom 17. stavkom 1. izbrisati osobne podatke, kontroler, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove implementacije, poduzima razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge kontrolere koji obrađuju osobne podatke za koje je ispitanik zatražio brisanje bilo kakvih poveznica na te osobne podatke ili njihove kopije ili replikacije, ukoliko obrada nije potrebna. Zaposlenik tvrtke CheckMyBus GmbH će u pojedinačnim slučajevima organizirati potrebne mjere.

e) Pravo na ograničenje obrade
Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da od kontrolera zatraži ograničenje obrade podataka ako se primjenjuje jedno od sljedećeg:

 • • Točnost osobnih podataka je sporna od strane subjekta podataka, na razdoblje koje omogućuje kontroleru da provjeri točnost osobnih podataka.
 • • Obrada je nezakonita i subjekt podataka se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe.
 • • Kontroler obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali su oni potrebni kontroleru za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • • Subjekt podataka je prigovorio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. OUZP-a do provjere jesu li legitimni razlozi voditelja obrade nadjačavali one nositelja podataka.


Ako je jedan od gore navedenih uvjeta ispunjen, a subjekt podataka želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koje pohranjuje CheckMyBus GmbH, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika kontrolera. Zaposlenik tvrtke CheckMyBus GmbH će organizirati ograničenje obrade.

f) Pravo na prenosivost podataka
Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu daje europski zakonodavac da primi osobne podatke koji se odnose na njega ili nju, a koji su dostavljeni kontroleru, u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu. On ili ona ima pravo prenijeti te podatke drugom kontroleru bez smetnji od strane kontrolera kojemu su osobni podaci dostavljeni, sve dok se obrada temelji na pristanku u skladu s točkom (a) članka 6. stavka 1. OUZP ili točkom (a) članka 9. stavka 2. OUZP-a, ili na ugovoru u skladu s točkom (b) članka 6. stavka 1. OUZP-a, a obrada se provodi automatiziranim sredstvima, sve dok obrada nije potrebna za obavljanje zadaće koja se provodi u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti koje su povjerene kontroleru.

Nadalje, u ostvarivanju svog prava na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. stavkom 1. OUZP-a, subjekt podataka ima pravo da se osobni podaci prenesu izravno od jednog kontrolera do drugog, kada je to tehnički izvedivo, a kada to ne utječe negativno na prava i slobode drugih.

Kako bi ostvario pravo na prenosivost podataka, subjekt podataka može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika tvrtke CheckMyBus GmbH.

g) Pravo na prigovor
Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu je europski zakonodavac dodijelio prigovoriti, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu posebnu situaciju, u bilo koje vrijeme, na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju, a koja se temelji na točki (e) ili (f ) članka 6. stavka 1. OUZP-a. To se također odnosi na profiliranje temeljeno na ovim odredbama.

CheckMyBus GmbH više neće obrađivati osobne podatke u slučaju prigovora, osim ako ne možemo dokazati uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadmašuju interese, prava i slobode subjekta podataka, ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ako CheckMyBus GmbH obrađuje osobne podatke u svrhe izravnog marketinga, subjekt podataka ima pravo prigovoriti u bilo kojem trenutku na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ili nju za takav marketing. To se odnosi na profiliranje u mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako subjekt podataka prigovori CheckMyBus GmbH na obradu u svrhe izravnog marketinga, CheckMyBus GmbH više neće obrađivati osobne podatke u te svrhe.

Osim toga, subjekt podataka ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu posebnu situaciju, prigovoriti na obradu osobnih podataka koji se na njega ili nju odnose od strane CheckMyBus GmbH u znanstvene ili povijesne istraživačke svrhe ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. (1) OUZP-a, osim ako je obrada nužna za obavljanje zadatka koji se provodi iz razloga javnog interesa.

Kako bi iskoristio pravo na prigovor, subjekt podataka može kontaktirati bilo kojeg zaposlenika tvrtke CheckMyBus GmbH. Osim toga, subjekt podataka može u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, te bez obzira na Direktivu 2002/58/EZ, koristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

h) Automatizirano individualno donošenje odluka, uključujući profiliranje
Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu je dodijelio europski zakonodavac da ne podliježe odluci koja se temelji samo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja proizvodi pravne učinke na njega ili nju, ili slično značajno utječe na njega ili nju, sve dok odluka (1) nije potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i kontrolera ili (2) nije ovlaštena pravom Unije ili države članice kojem kontroler podliježe i koje također propisuje prikladne mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa subjekta podataka, ili (3) se ne temelji na izričitoj suglasnosti subjekta podataka.

Ako je odluka (1) nužna za sklapanje ili izvršenje ugovora između subjekta podataka i kontrolera ili (2) se temelji na izričitoj suglasnosti nositelja podataka, CheckMyBus GmbH će provesti odgovarajuće mjere za zaštititi prava i slobode i legitimne interese subjekta podataka, barem pravo na ljudsku intervenciju od strane kontrolera, da izrazi svoje stajalište i ospori odluku.

Ako subjekt podataka želi ostvariti prava u vezi s automatskim donošenjem individualnih odluka, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika tvrtke CheckMyBus GmbH.

i) Pravo na povlačenje pristanka za zaštitu podataka
Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu daje europski zakonodavac da u bilo kojem trenutku povuče svoj pristanak za obradu njegovih osobnih podataka.

Ako subjekt podataka želi iskoristiti pravo na povlačenje pristanka, on ili ona mogu u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika tvrtke CheckMyBus GmbH.

10. Secure Socket Layer (SSL)

Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivog sadržaja (npr. zahtjeva koje nam šaljete kao pružatelju usluga), ova web stranica koristi SSL enkripciju. Možete prepoznati šifriranu vezu kada se adresna traka vašeg preglednika promijeni iz "http://" u "https://". Osim toga, možete vidjeti mali simbol medaljona u adresnoj traci.

Kada je aktivirana SSL enkripcija, treće strane ne mogu čitati podatke koji se nama prenose.

11. Aplikacija CheckMyBus

Aplikacija CheckMyBus predstavlja još jedan način pristupa našoj web stranici za usporedbu autobusnih ponuda. Općenito, prikupljanje, obrada i korištenje podataka se ne razlikuju od odgovarajućih procesa na našoj web stranici. Iz tog razloga, informacije uključene u ovu izjavu o zaštiti podataka vrijede i za aplikaciju.

Kako bi vam ponudila razne značajke, ova usluga zahtijeva tzv. autorizaciju pristupa. U postavkama aplikacije možete vidjeti koje su autorizacije potrebne.

Kada pošaljete zahtjev, prikupljamo podatke o vašoj trenutačnoj lokaciji putem GPS-a. Podaci o vašoj trenutnoj lokaciji koriste se isključivo u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Prijenos podataka o vašoj lokaciji vrši se putem šifrirane veze. Kada koristite operativni softver iOS, to je moguće samo nakon što ste dali svoj pristanak.

12. Zaštita podataka za prijave i postupci prijave

Kontroler prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva u svrhu obrade postupka prijave. Obrada se također može provesti elektronički. To je osobito slučaj ako podnositelj zahtjeva kontroleru dostavi odgovarajuću prijavnu dokumentaciju e-poštom ili putem web obrasca na web stranici. Ako kontroler zaključi ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, dostavljeni podaci će se pohraniti u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim zahtjevima. Ako kontroler s podnositeljem prijave ne zaključi ugovor o radu, prijavni dokumenti se automatski brišu dva mjeseca nakon obavijesti o odluci o odbijanju, pod uvjetom da se brisanju ne protive drugi legitimni interesi kontrolera. Drugi legitimni interes u ovom odnosu je, na pr. teret dokazivanja u postupku prema Općem zakonu o jednakom postupanju (AGG).

13. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Google AdSensea

Na ovoj web stranici kontroler je integrirao Google AdSense. Google AdSense je internetska usluga koja omogućuje postavljanje reklama na web stranice trećih strana. Google AdSense temelji se na algoritmu koji odabire oglase prikazane na stranicama trećih strana kako bi se podudarali sa sadržajem dotične stranice treće strane. Google AdSense omogućuje ciljanje korisnika interneta temeljeno na interesu, koje se provodi generiranjem pojedinačnih korisničkih profila.

Operativna tvrtka Googleove AdSense komponente je Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.

Svrha Googleove AdSense komponente je integracija oglasa na našoj web stranici. Google AdSense postavlja kolačić u sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Definicija kolačića objašnjena je gore. Postavljanjem kolačića Alphabet Inc. može analizirati korištenje naše web stranice. Svakim posjetom jedne od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontroler i u koju je integrirana komponenta Google AdSense, internetski preglednik na sustavu informacijske tehnologije subjekta podataka automatski će dostaviti podatke putem Google AdSense komponenta u svrhu online oglašavanja i podmirivanja provizija Alphabet Inc. Tijekom ovog tehničkog postupka, poduzeće Alphabet Inc. stječe znanje o osobnim podacima, kao što je IP adresa subjekta podataka, koja služi Alphabet Inc., između ostalog, za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova te naknadno stvaranje obračuna provizije.

Subjekt podataka može, kao što je gore navedeno, spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice u bilo kojem trenutku odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i tako trajno uskratiti postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Alphabet Inc. da postavi kolačić na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Osim toga, kolačići koje Alphabet Inc. već koristi mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Nadalje, Google AdSense također koristi takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje je minijaturna grafika koja je ugrađena u web stranice kako bi se omogućilo snimanje datoteke zapisnika i analiza datoteke dnevnika putem koje se može izvršiti statistička analiza. Na temelju ugrađenih piksela za praćenje, Alphabet Inc. može utvrditi je li i kada je subjekt podataka otvorio web-mjesto i koje je poveznice kliknuo. Pikseli za praćenje služe, između ostalog, za analizu protoka posjetitelja na web stranici.

Putem Google AdSensea, osobni podaci i informacije – koji također uključuju IP adresu, a potrebni su za prikupljanje i obračun prikazanih oglasa – prenose se tvrtki Alphabet Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovi osobni podaci bit će pohranjeni i obrađeni u Sjedinjenim Američkim Državama. Alphabet Inc. može otkriti prikupljene osobne podatke putem ovog tehničkog postupka trećim stranama.

Google AdSense je dodatno objašnjen na sljedećoj poveznici https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

14. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Google Analyticsa (s funkcijom anonimizacije)

Na ovoj web stranici kontroler je integrirao komponentu Google Analytics (s funkcijom anonimizatora). Google Analytics je usluga web analitike. Web analitika je prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja web stranica. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o web stranici s koje je osoba došla (tzv. referrer), koje su podstranice posjećene ili koliko je često i koliko je podstranica bila pregledana. Web analitika se uglavnom koristi za optimizaciju web stranice te za provođenje analize troškova i koristi internetskog oglašavanja.

Operativna tvrtka komponente Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.

Za web analitiku putem Google Analyticsa kontroler koristi aplikaciju "_gat. _anonymizeIp". Pomoću ove aplikacije Google skraćuje IP adresu internetske veze subjekta podataka i anonimizira je prilikom pristupa našim web stranicama iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Svrha komponente Google Analytics je analizirati promet na našoj web stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, za procjenu korištenja naše web stranice i za pružanje online izvješća, koja prikazuju aktivnosti na našim web stranicama, te za pružanje drugih usluga u vezi s korištenjem naše internetske stranice za nas.

Google Analytics postavlja kolačić u sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Definicija kolačića objašnjena je gore. Postavljanjem kolačića Googleu je omogućeno da analizira korištenje naše web stranice. Svakim posjetom jedne od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontroler i u koju je integrirana komponenta Google Analytics, internetski preglednik na sustavu informacijske tehnologije subjekta podataka automatski će dostaviti podatke putem Google Analytics komponenta u svrhu online oglašavanja i podmirivanja provizija Googleu. Tijekom ovog tehničkog postupka, poduzeće Google stječe znanje o osobnim podacima, kao što je IP adresa subjekta podataka, koji služi Googleu, između ostalog, da razumije podrijetlo posjetitelja i klikova, te naknadno kreira obračune provizije.

Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, lokacija s koje je pristup izveden i učestalost posjeta našoj web stranici od strane subjekta podataka. Svakim posjetom našoj internetskoj stranici, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu pristupa Internetu koju koristi subjekt podataka, bit će proslijeđeni Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslijediti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Subjekt podataka može, kao što je gore navedeno, spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice u bilo kojem trenutku odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i tako trajno uskratiti postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google Analytics da postavi kolačić na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Osim toga, kolačići koje već koristi Google Analytics mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, subjekt podataka ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koje generira Google Analytics, a koje se odnose na korištenje ove web stranice, kao i na obradu tih podataka od strane Googlea i mogućnost da to onemogući. U tu svrhu subjekt podataka mora preuzeti dodatak pregledniku ispod veze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak pregledniku obaveštava Google Analyticsu putem JavaScripta da se bilo kakvi podaci i informacije o posjećenosti internetskih stranica ne smiju prenijeti u Google Analytics. Instalacija dodataka preglednika smatra se prigovorom od strane Googlea. Ako se sustav informacijske tehnologije subjekta podataka kasnije izbriše, formatira ili nanovo instalira, onda subjekt podataka mora ponovno instalirati dodatke preglednika kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatak pregledniku deinstalirao subjekt podataka ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati njihovoj sferi nadležnosti ili je onemogućen, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodataka preglednika.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka Googlea mogu se pročitati pod https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ and under https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics je dodatno objašnjen na sljedećoj poveznici https://www.google.com/analytics/.

15. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Google Remarketinga

Na ovoj web stranici kontroler ima integrirane usluge Google Remarketinga. Google Remarketing je značajka Google AdWordsa, koja poduzeću omogućuje prikazivanje reklama korisnicima interneta koji su prethodno boravili na internetskoj stranici poduzeća. Integracija Google Remarketinga stoga omogućuje poduzeću stvaranje oglasa na temelju korisnika i na taj način prikazuje relevantne reklame zainteresiranim korisnicima interneta.

Operativna tvrtka Googleovih usluga remarketinga je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.

Svrha Google remarketinga je umetanje oglašavanja relevantnog za interese. Google Remarketing nam omogućuje prikazivanje oglasa na Google mreži ili na drugim web stranicama, koji se temelje na individualnim potrebama i odgovaraju interesima korisnika interneta.

Google Remarketing postavlja kolačić u sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Definicija kolačića objašnjena je gore. Postavkom kolačića, Google omogućuje prepoznavanje posjetitelja naše web stranice ako pozove uzastopne web stranice koje su također članice Google oglašivačke mreže. Sa svakim posjetom internetske stranice na koju je usluga integrirana od strane Google Remarketinga, web-preglednik subjekta podataka automatski se identificira s Googleom. Tijekom ovog tehničkog postupka, Google prima osobne podatke, kao što su IP adresa ili ponašanje korisnika pri surfanju, koje Google koristi, između ostalog, za umetanje oglašavanja relevantnog za interes.

Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, npr. internetske stranice koje posjećuje subjekt podataka. Svaki put kada korisnik posjeti naše internetske stranice, osobni podaci, uključujući IP adresu pristupa internetu koju koristi subjekt podataka, prenose se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslijediti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Subjekt podataka može, kao što je gore navedeno, spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice u bilo kojem trenutku odgovarajućom prilagodbom korištenog web preglednika i tako trajno uskratiti postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da postavi kolačić na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Osim toga, kolačići koje Google već koristi mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, subjekt podataka ima mogućnost prigovora na oglašavanje temeljeno na interesu od strane Googlea. U tu svrhu subjekt podataka mora pozvati vezu na https://www.google.de/settings/ads/ i podesiti željene postavke na svakom internetskom pregledniku koji koristi.

Dodatne informacije i stvarne odredbe o zaštiti podataka Googlea mogu se dohvatiti pod https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

16. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Google AdWordsa

Na ovoj web stranici kontroler je integrirao Google AdWords. Google AdWords je usluga internetskog oglašavanja koja omogućuje oglašivaču postavljanje oglasa u rezultate Google tražilice i Google reklamnu mrežu. Google AdWords omogućuje oglašivaču da unaprijed definira određene ključne riječi uz pomoć kojih se oglas u Googleovim rezultatima pretraživanja prikazuje tek onda kada korisnik koristi tražilicu za dohvaćanje rezultata pretraživanja relevantnog za ključnu riječ. U Google Advertising Network, oglasi se distribuiraju na relevantnim web stranicama pomoću automatskog algoritma, uzimajući u obzir prethodno definirane ključne riječi.

Operativna tvrtka Google AdWordsa je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.

Svrha Google AdWordsa je promocija naše web stranice uključivanjem relevantnog oglašavanja na web stranice trećih strana i u rezultate tražilice tražilice Google te umetanjem oglašavanja trećih strana na našu web stranicu.

Ako subjekt podataka dođe na našu web stranicu putem Google oglasa, kolačić za pretvorbu se pohranjuje u sustav informacijske tehnologije subjekta podataka putem Googlea. Definicija kolačića objašnjena je gore. Kolačić konverzije gubi svoju valjanost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju subjekta podataka. Ako kolačić nije istekao, kolačić za pretvorbu koristi se za provjeru jesu li na našoj web stranici pozvane određene podstranice, npr. košarica za kupnju iz sustava internetske trgovine. Putem kolačića konverzije i Google i kontroler mogu shvatiti je li osoba koja je došla do AdWords oglasa na našoj web stranici ostvarila prodaju, odnosno izvršila ili otkazala prodaju robe.

Podatke i informacije prikupljene korištenjem kolačića za pretvorbu Google koristi za izradu statistike posjeta za našu web stranicu. Ova statistika posjeta koristi se kako bi se odredio ukupan broj korisnika koji su posluženi putem AdWords oglasa kako bi se utvrdio uspjeh ili neuspjeh svakog AdWords oglasa i kako bismo optimizirali naše AdWords oglase u budućnosti. Ni naša tvrtka ni drugi Google AdWords oglašivači ne primaju informacije od Googlea koje bi mogle identificirati subjekt podataka.

Kolačić za pretvorbu pohranjuje osobne podatke, npr. internetske stranice koje posjećuje subjekt podataka. Svaki put kada korisnik posjeti naše internetske stranice, osobni podaci, uključujući IP adresu pristupa internetu koju koristi subjekt podataka, prenose se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može proslijediti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Subjekt podataka može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića od strane naše web stranice, kao što je gore navedeno, pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i tako trajno odbiti postavljanje kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da postavi kolačić za pretvorbu u sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Osim toga, kolačić koji je postavio Google AdWords može se u bilo kojem trenutku izbrisati putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Subjekt podataka ima mogućnost prigovora na oglašavanje temeljeno na interesu Googlea. Stoga ispitanik mora pristupiti iz svakog preglednika koji koristi vezu https://www.google.de/settings/ads/ and set the desired settings.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka Googlea mogu se dohvatiti pod https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

17. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Facebooka

Na ovoj web stranici, kontrolor ima integrirane komponente poduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mjesto za društvene sastanke na internetu, online zajednica, koja korisnicima obično omogućuje međusobno komuniciranje i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava ili omogućiti internetskoj zajednici da pruži osobne ili poslovne informacije. Facebook korisnicima društvenih mreža omogućuje stvaranje privatnih profila, postavljanje fotografija i umrežavanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Operativna tvrtka Facebooka je Meta, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Sjedinjene Američke Države. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Država ili Kanade, kontroler je Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Svakim posjetom jedne od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontroler i u koju je integrirana Facebook komponenta (Facebook dodaci), web preglednik je u sustavu informacijske tehnologije subjekta podataka automatski upitan za preuzimanje prikaza odgovarajuće Facebook komponente s Facebooka putem Facebook komponente. Pregled svih Facebook dodataka može se pristupiti pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka, Facebook je obaviješten o tome koju je konkretnu podstranicu naše web stranice posjetio subjekt podataka.

Ako je subjekt podataka prijavljen u isto vrijeme na Facebooku, Facebook otkriva pri svakom posjetom naše web stranice od strane subjekta podataka – i tijekom cijelog trajanja njegovog boravka na našoj internetskoj stranici – koja konkretna podstranica našeg interneta stranicu je posjetio subjekt podataka. Ove informacije se prikupljaju putem Facebook komponente i povezuju s odgovarajućim Facebook nalogom subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedan od Facebook gumba integriranih u našu web stranicu, npr. gumb "Sviđa mi se" ili ako subjekt podataka pošalje komentar, tada Facebook povezuje te podatke s osobnim Facebook korisničkim nalogom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Facebook putem Facebook komponente uvijek prima informacije o posjeti našoj web stranici od strane subjekta podataka, kad god je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Facebooku tijekom posjeta naše web stranice. To se događa neovisno o tome klikne li subjekt podataka na Facebook komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija Facebooku nije poželjan za subjekt podataka, on ili ona to može spriječiti tako da se odjavi sa svog Facebook naloga prije nego što se izvrši posje naše web stranice.

Smjernica za zaštitu podataka koju je objavio Facebook, a dostupna je na https://facebook.com/about/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebooka. Osim toga, tamo je objašnjeno koje opcije postavki Facebook nudi za zaštitu privatnosti subjekta podataka. Osim toga, dostupne su različite opcije konfiguracije koje omogućuju eliminaciju prijenosa podataka na Facebook. Ove aplikacije može koristiti subjekt podataka za uklanjanje prijenosa podataka na Facebook.

18. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Twittera

Na ovoj web stranici kontroler ima integrirane komponente Twittera. Twitter je višejezična, javno dostupna usluga mikroblogiranja na kojoj korisnici mogu objavljivati i širiti takozvane 'tweetove', npr. kratke poruke, koje su ograničene na 280 znakova. Ove kratke poruke dostupne su svima, uključujući i one koji nisu prijavljeni na Twitter. Tweetovi se također prikazuju takozvanim sljedbenicima dotičnog korisnika. Sljedbenici su drugi korisnici Twittera koji prate tweetove korisnika. Nadalje, Twitter vam omogućuje obraćanje širokoj publici putem hashtagova, poveznica ili retweeta.

Operativna tvrtka Twittera je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Sjedinjene Američke Države.

Svakim posjetom jedne od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontroler i na kojoj je integrirana Twitter komponenta (Twitter gumb), automatski se traži internetski preglednik na sustavu informacijske tehnologije subjekta podataka za preuzimanje prikaza odgovarajuće Twitter komponente Twittera. Dodatne informacije o Twitter gumbima dostupne su na https://dev.twitter.com/web/tweet-button. Tijekom ovog tehničkog postupka, Twitter stječe saznanja o tome koju je konkretnu podstranicu naše web stranice posjetio subjekt podataka. Svrha integracije Twitter komponente je retransmisija sadržaja ove web stranice kako bi se omogućilo našim korisnicima da ovu web stranicu uvedu u digitalni svijet i povećaju broj naših posjetitelja.

Ako je subjekt podataka istovremeno prijavljen na Twitter, Twitter pri svakom posjetom naše web stranice od strane subjekta podataka i za cijelo vrijeme boravka na našoj internetskoj stranici otkriva koja je konkretna podstranica naše internetske stranice bila posjećena subjektom podataka. Ove informacije se prikupljaju putem Twitter komponente i povezuju s odgovarajućim Twitter nalogom subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedan od Twitter gumba integriranih na našoj web stranici, tada Twitter dodjeljuje ove podatke osobnom Twitter korisničkom nalogu subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Twitter prima informacije putem Twitter komponente da je subjekt podataka posjetio našu web stranicu, pod uvjetom da je subjekt podataka prijavljen na Twitter u vrijeme posjeta naše web stranice. To se događa neovisno o tome hoće li osoba kliknuti na komponentu Twittera ili ne. Ako takav prijenos informacija na Twitter nije poželjan za subjekt podataka, on ili ona to može spriječiti tako da se odjavi sa svog Twitter naloga prije nego što se izvrši posjet naše web stranice.

Primjenjivim odredbama o zaštiti podataka Twittera može se pristupiti pod https://twitter.com/privacy?lang=en.

19. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Instagrama

Na ovoj web stranici kontroler ima integrirane komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja se može kvalificirati kao audiovizualna platforma, koja korisnicima omogućuje dijeljenje fotografija i videa, kao i širenje takvih podataka na drugim društvenim mrežama.

Operativna tvrtka usluga koje nudi Instagram je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, Sjedinjene Američke Države.

Svakim posjetom jedne od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontroler i na kojoj je integrirana Instagram komponenta (Insta gumb), automatski se traži internetski preglednik na sustavu informacijske tehnologije subjekta podataka na preuzimanje prikaza odgovarajuće Instagram komponente Instagrama. Tijekom ovog tehničkog postupka, Instagram postaje svjestan koju je konkretnu podstranicu naše web stranice posjetio subjekt podataka.

Ako je subjekt podataka prijavljen u isto vrijeme na Instagramu, Instagram pri svakim posjetom naše web stranice od strane subjekta podataka – i za cijelo vrijeme njegovog boravka na našoj internetskoj stranici – otkriva koja je konkretna podstranica našeg interneta stranicu je posjetio subjekt podataka. Ove informacije se prikupljaju putem Instagram komponente i povezane su s odgovarajućim Instagram nalogom subjekta podataka. Ako subjekt podataka klikne na jedan od gumba Instagrama integriranog na našoj web stranici, Instagram uparuje ove podatke s osobnim Instagram korisničkim nalogom subjekta podataka i pohranjuje osobne podatke.

Instagram putem Instagram komponente prima informacije da je subjekt podatak posjetio našu web stranicu pod uvjetom da je subjekt podataka prijavljen na Instagram u vrijeme posjeta naše web stranice. To se događa neovisno o tome hoće li osoba kliknuti na Instagram gumb ili ne. Ako takav prijenos informacija na Instagram nije poželjan za subjekt podataka, on ili ona to može spriječiti tako da se odjavi sa svog Instagram naloga prije nego što se uputi posjetu naše web stranice.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka Instagrama mogu se pronaći pod https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

20. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju usluge YouTube

Na ovoj web stranici kontroler ima integrirane komponente YouTubea. YouTube je internetski video portal koji izdavačima videa omogućuje besplatno postavljanje videoisječaka i drugim korisnicima, koji također omogućuje besplatno pregledavanje, pregled i komentiranje istih. YouTube vam omogućuje objavljivanje svih vrsta videa, tako da možete pristupiti i cijelim filmovima i TV prijenosima, kao i glazbenim spotovima, najavama i videima koje su korisnici napravili putem internetskog portala.

Operativna tvrtka YouTubea je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Sjedinjene Američke Države. YouTube, LLC podružnica je tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.

Svakim posjetom jedne od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja kontroler i na kojoj je integrirana YouTube komponenta (YouTube video), automatski se traži internetski preglednik na sustavu informacijske tehnologije subjekta podataka za preuzimanje prikaza odgovarajuće YouTube komponente. Dodatne informacije o YouTubeu možete dobiti pod https://www.youtube.com/yt/about/. Tijekom ovog tehničkog postupka, YouTube i Google stječu saznanja o tome koju je konkretnu podstranicu naše web stranice posjetio subjekt podataka.

Ako je subjekt podataka prijavljen na YouTube, YouTube pri svakim posjetom podstranice koja sadrži YouTube video prepoznaje koju je konkretnu podstranicu naše internetske stranice subjekt podataka posjetio. Ove podatke prikupljaju YouTube i Google i dodjeljuju se odgovarajućem YouTube nalogu subjekta podataka.

YouTube i Google će putem YouTube komponente primiti informaciju da je subjekt podataka posjetio našu web stranicu, ako je subjekt podataka u trenutku posjeta naše web stranice prijavljen na YouTube; to se događa bez obzira na to klikne li osoba na YouTube video ili ne. Ako takav prijenos ovih informacija YouTubeu i Googleu nije poželjan za subjekt podataka, prenos podataka može biti spriječen ako se subjekt podataka odjavi sa vlastitog YouTube računa prije nego što se izvrši posjet naše web stranice.

YouTubeova odredba o zaštiti podataka, dostupna na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane YouTubea i Googlea.

21. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju Microsoft Clarityja

Surađujemo s tvrtkama Microsoft Clarity i Microsoft Advertising kako bismo zabilježili kako koristite našu web stranicu i komunicirate s njom putem metrike ponašanja, toplinskih karti i ponavljanja sesije kako bismo poboljšali i plasirali naše usluge. Podaci o korištenju web stranice bilježe se pomoću kolačića prve i treće strane i drugih tehnologija za praćenje kako bi se utvrdila popularnost usluga i online aktivnosti. Osim toga, ove informacije koristimo za optimizaciju web stranice, sigurnosne svrhe i oglašavanje. Za više informacija o tome kako Microsoft prikuplja i koristi vaše podatke, posjetite Microsoftovu izjavu o privatnosti.

22. Prosljeđivanje na vanjska web-mjesta

Portal za usporedbu cijena CheckMyBus prosljeđuje kupce na vanjske web stranice kako bi rezervirali karte. Prosljeđivanje se odvija putem tipki ili kao označeni oglas. Primjenjiva pravila o privatnosti mogu se vidjeti na odgovarajućim web stranicama i samo su ova pravila o privatnosti važeća. Ni na koji način nismo odgovorni za sadržaj stranica na koje dajemo poveznice.

Kupci se prosljeđuju izravno u tvrtku za mobilnost ili putem pridružene mreže u tvrtku za mobilnost. Na ovoj web stranici kontroler ima integrirane komponente pridruženih mreža koje nude affiliate marketing.

Affiliate marketing je oblik distribucije koji se temelji na webu, koji komercijalnim operaterima internetskih stranica, tzv. trgovcima ili oglašivačima, omogućuje prikazivanje reklama, koje će se plaćati uglavnom putem provizije za klik ili prodaju, na internetskim stranicama trećih strana koje se nazivaju podružnice ili izdavači. Trgovac putem pridružene mreže osigurava medij oglašavanja, poput reklamnog bannera ili drugog prikladnog sredstva oglašavanja na Internetu, koji afilijacija naknadno integrira na svoje internetske stranice ili putem drugih kanala kao što je oglašavanje po ključnim riječima ili marketing putem e-pošte.

Partnerska mreža postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Definicija kolačića objašnjena je gore. Kolačić za praćenje pridružene mreže ne pohranjuje osobne podatke. Pohranjuje se samo identifikacijski broj affiliatea, odnosno partnera koji posreduje potencijalnom kupcu, kao i redni broj posjetitelja web stranice i kliknuti medij oglašavanja. Svrha ove pohrane podataka je obrada plaćanja provizije između trgovca i podružnice, koja se obrađuju kroz pridruženu mrežu.

Subjekt podataka može, kako je gore navedeno, spriječiti postavljanje kolačića putem naše web stranice u bilo kojem trenutku odgovarajućim prilagodbom korištenog internetskog preglednika i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenog internetskog preglednika također bi spriječila pridruženu mrežu da postavi kolačić na sustav informacijske tehnologije subjekta podataka. Osim toga, kolačići koje već koristi pridružena mreža mogu se u bilo kojem trenutku izbrisati putem web preglednika ili drugih softverskih programa.

Na ovoj web stranici integrirane su komponente iz sljedećih pridruženih mreža:

Awin
Operativna tvrtka Awina je AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, Njemačka.
Primjenjivim odredbama o zaštiti podataka Awin-a može se pristupiti pod https://www.awin.com/gb/legal.

ClickTripz
Operativna tvrtka ClickTripza je Clicktripz, LLC, 1112 Ocean Drive, 201, Manhattan Beach, CA 90266, Sjedinjene Američke Države.
Primjenjivim odredbama o zaštiti podataka ClickTripza može se pristupiti pod https://www.clicktripz.com/privacy_policy.php.

Commission Junction
Operativna tvrtka Commission Junctiona je Epsilon Data Interactive, Inc., 2 Television Centre, 101 Wood Lane, London W12 7RF, Ujedinjeno Kraljevstvo.
Primjenjivim odredbama o zaštiti podataka Commission Junction može se pristupiti pod https://www.epsilon.com/emea/privacy-policy.

Lead Alliance
Operativna tvrtka Lead Alliancea je Lead Alliance GmbH, Karlstraße 9, 90403 Nürnberg, Njemačka.
Primjenjivim odredbama o zaštiti podataka Lead Alliancea može se pristupiti pod https://www.lead-alliance.net/dataprotection2.

NetAffiliation
Operativna tvrtka NetAffiliation je Kwanko S.A., 60 boulevard du Maréchale Joffre, 92340 Bourg-la-Reine, Francuska.
Primjenjivim odredbama o zaštiti podataka NetAffiliation može se pristupiti pod https://en.netaffiliation.com/privacy/netaffiliation-privacy-policy.

TimeOne – Performance
Operativna tvrtka TimeOne – Performance je PUBLIC-IDEES SA, 20-24 rue Jacques Ibert, 92300 Levallois Perret, Francuska.
Primjenjivim odredbama o zaštiti podataka TimeOne – Performance može se pristupiti pod https://performance.timeonegroup.com/en/our-company/privacy-policies/.

Tradedoubler
Operativna tvrtka Tradedoublera je Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Strasse 26, 80331 München, Njemačka.
Primjenjivim odredbama o zaštiti podataka Tradedoublera može se pristupiti pod https://www.tradedoubler.com/en/privacy-policy/.

23. Pravna osnova za obradu podataka

Čl. 6(1) lit. OUZP služi kao pravni temelj za postupke obrade za koje dobivamo pristanak za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka nužna za izvršenje ugovora u kojem je subjekt podataka stranka, kao što je slučaj, na primjer, kada su postupci obrade potrebni za isporuku robe ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada je na temelju članka 6. stavka 1. točke b OUZP-a. Isto vrijedi i za takve postupke obrade koji su potrebni za provedbu predugovornih mjera, na primjer u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Podliježe li naša tvrtka zakonskoj obvezi prema kojoj je obrada osobnih podataka potrebna, kao što je za ispunjenje poreznih obveza, obrada se temelji na članku 6. stavku 1. točki c OUZP. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može biti potrebna za zaštitu vitalnih interesa subjekta podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj ozlijeđen u našoj tvrtki i njegovo ime, dob, podatke o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije morali bi proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na članku 6. stavku 1. točki d OUZP-a. Konačno, radnje obrade mogle bi se temeljiti na članku 6. stavku 1. točki f OUZP-a. Ova pravna osnova koristi se za radnje obrade koje nisu obuhvaćene nijednom od gore navedenih pravnih osnova, ako je obrada nužna u svrhu legitimnih interesa koje vodi naša tvrtka ili treća strana, osim kada su ti interesi nadjačani interesima ili temeljna prava i slobode subjekta podataka koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takvi postupci obrade posebno su dopušteni jer ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. Smatrao je da se legitimni interes može pretpostaviti ako je subjekt podataka klijent kontrolera (uvodna izjava 47. rečenica 2. OUZP-a).

24. Legitimni interesi koje vodi kontroler ili treća strana

Gdje je obrada osobnih podataka Na temelju članka 6. stavka 1. točka f OUZP-a naš je legitimni interes obavljati svoje poslovanje u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.

25. Razdoblje u kojem će se osobni podaci pohranjivati

Kriteriji koji se koriste za određivanje razdoblja pohrane osobni podaci su odgovarajući zakonski rok čuvanja. Nakon isteka tog roka, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili sklapanje ugovora.

26. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Uvjet neophodan za sklapanje ugovora; Obveza nositelja podataka da pruži osobne podatke; moguće posljedice nepružanja takvih podataka

Pojašnjavamo da je pružanje osobnih podataka djelomično potrebno po zakonu (npr. porezni propisi) ili također mogu proizaći iz ugovornih odredbi (npr. podaci o ugovornom partneru). Ponekad može biti potrebno sklopiti ugovor da nam subjekt podataka daje osobne podatke, koje naknadno moramo obraditi. Subjekt podataka nam je, na primjer, dužan dati osobne podatke kada naša tvrtka s njim ili njom potpiše ugovor. Nepružanje osobnih podataka imalo bi za posljedicu da se ugovor s subjektom podataka ne bi mogao zaključiti. Prije nego što subjekt podataka pruži osobne podatke, subjekt podataka mora kontaktirati bilo kojeg zaposlenika. Zaposlenik pojašnjava subjektu podataka je li davanje osobnih podataka propisano zakonom ili ugovorom ili je potrebno za sklapanje ugovora, postoji li obveza davanja osobnih podataka i posljedice nepružanja osobnih podataka. podataka.

27. Postojanje automatiziranog donošenja odluka

Kao odgovorna tvrtka, ne koristimo automatsko donošenje odluka ili profiliranje.
Ovu politiku privatnosti izradio je Generator pravila o privatnosti Njemačke udruge za zaštitu podataka koja je razvijena u suradnji s RC-om GmbH, koja prodaje rabljeni IT.

28. Robne marke Apple®

Apple®, iPod® i iPhone® su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Apple Computer Osnovano u Sjedinjenim Državama i/ili drugim zemljama. Svi ostali zaštitni znakovi navedeni u vlasništvo su njihovih vlasnika. CheckMyBus nije povezan s Apple Computer Incorporated.

29. Vaš CheckMyBus račun: Detalji o podacima i upotreba

Prikupljanje podataka
Kada korisnik stvori CheckMyBus račun, prikupljamo i obrađujemo specifične osobne podatke koji su ključni za pružanje naših usluga. Ovi podaci se dobivaju uz izričitu suglasnost korisnika, a uključuju: ime, prezime, e-mail adresu i, samo ako korisnik to navodi, spol, datum rođenja i grad porijekla. Osim toga, bilježimo željeni jezik i valutu korištenu tijekom pretraživanja.

Provjera autentičnosti treće strane
Kada se korisnik poveže s CheckMyBus računom putem platforme treće strane (kao što su Google, Facebook ili Apple), adresa e-pošte, zajedno s drugim osobnim podacima (ime, prezime i profilna slika) automatski se prikuplja. Ovi se podaci dobivaju od ovih usluga trećih strana za izradu i provjeru autentičnosti korisničkog računa. Obrada ovih podataka ovisi o vašem pristanku koji ste dali usluzi treće strane.

Svrha prikupljanja podataka
Podaci prikupljeni kroz funkciju User-Login, za korisnike s računima, koriste se isključivo u sljedeće svrhe:
• Održavanje i upravljanje korisničkim CheckMyBus računom, osiguravajući da je uvijek ažuran i dostupan.
• Poboljšanje i optimiziranje naših usluga, promicanje naših legitimnih interesa.
• Personalizacija korisničkog iskustva. Jamčimo da naše aktivnosti ne uključuju nikakvo profiliranje ili automatizirane odluke koje bi mogle imati pravne ili druge značajne učinke na korisnika.
Pravna osnova za ovu obradu je nužnost izvršenja ugovora sklopljenog između korisnika i CheckMyBusa (članak 6. stavak 1. točka b) GDPR-a).

Trajanje pohrane podataka
Ako imate CheckMyBus račun, zadržavamo osobne podatke, kao što su vaša adresa e-pošte i ime, sve dok je vaš račun aktivan. CheckMyBus će automatski izbrisati vaš račun nakon godinu dana neaktivnosti.

Kolačići i slične tehnologije
Koristimo kolačiće i slične tehnologije kako bismo poboljšali vaše iskustvo prijave, osigurali vaš račun i personalizirali sadržaj. Za više detalja, pogledajte našu Politiku kolačića .

Sigurnost računa
Posvećeni smo osiguravanju sigurnosti podataka o vašem računu. Vaša lozinka pohranjena je u šifriranom formatu, a pristup vašem računu zaštićen je mjerama provjere autentičnosti. Važno je da svoje vjerodajnice za prijavu čuvate u tajnosti i da nam odmah prijavite svaki neovlašteni pristup. CheckMyBus jamči da nijedan zaposlenik nema pristup vašem računu i podacima za prijavu.

Brisanje računa
Imate pravo izbrisati svoj račun u bilo kojem trenutku prijavom na svoj profil. Brisanje će rezultirati trajnim uklanjanjem vašeg računa i povezanih osobnih podataka iz naših sustava.

Pravna usklađenost i kontrola korisnika
Privola se dobiva izričito prilikom prijave korisnika na osobni CheckMyBus račun. Poruka prikazana prije prijave izričito navodi: "Nastavkom prihvaćate naše Uvjete pružanja usluge i Pravila privatnosti." Suglasnost za marketinšku komunikaciju dobiva se putem check box-a u procesu prijave. Možete poništiti odabir ovog potvrdnog okvira u bilo kojem trenutku ako više ne želite primati marketinške i promotivne e-poruke iz postavki vašeg računa.

Usklađenost sa zakonskim zahtjevima
Naše aktivnosti obrade podataka u skladu su sa zakonskim zahtjevima, uključujući GDPR. Osiguravamo da se vaši podaci obrađuju zakonito, transparentno i za posebne, eksplicitne i legitimne svrhe. Poduzimamo sve potrebne mjere za zaštitu Vaših podataka i poštovanje Vaših prava kao ispitanika.

Izravni marketing
Za personalizaciju korisničkog iskustva s CheckMyBusom kao i za optimizaciju učinkovitosti marketinških aktivnosti, osobni podaci korisnika obrađuju se u svrhe izravnog marketinga (slanje komercijalnih komunikacija i povezane aktivnosti obrade). Kada korisnik koristi bilo koju CheckMyBus uslugu, bez odustajanja od naših ponuda, mi ćemo mu poslati komunikaciju u vezi s njegovim putnim pretraživanjima na CheckMyBusu. To uključuje posebne ponude autobusnih prijevoznika, hotelske popuste u odredišnim gradovima njegovog pretraživanja ili slične informacije o proizvodima. U tom će slučaju korisnik primati isključivo komercijalne komunikacije relevantne za njegovo primarno ponašanje u vezi s proizvodom (na primjer, informacije o putovanjima vezane uz pretraživanja gradova). Ako se korisnik pretplatio na newsletter ili dao privolu tijekom kreiranja svog CheckMyBus računa, primit će ponude od CheckMyBusa i naših pridruženih partnera na temelju svojih potreba za putovanjem, zajedno s dodatnim informacijama za poboljšanje pogodnosti putovanja. Korisnik uvijek može upravljati svojim obavijestima ili se odjaviti (ostvarujući pravo prigovora na izravni marketing ili opoziv privole) putem postavki računa i putem poveznica navedenih u svakoj primljenoj e-poruci. Također bilježimo interakcije korisnika s poslanim e-porukama i obavijestima, kao što je to hoće li Korisnik otvoriti e-poštu ili kliknuti na jednu od uključenih poveznica.

CheckMyBus aplikacija

Preuzmi besplatno

App Store
CheckMyBus App
Zatvori
GPDR CheckMyBus shield

Mi cijenimo tvoju privatnost!

Kako bismo ti prikazali najbolje ponude autobusa, mi i naši partneri koristimo tehničke, analitičke i marketinške kolačiće za personalizaciju oglasa. Pamtimo tvoje anonimne podatke kako bismo ti pružali personalizirane usluge.